Zdraví a krásaDuoLife

Výrobky DuoLife obsahují vždy kompletní, přirozeně se vyskytující organické složky, spolu s jejich
biologickým pozadím. Používají se plodiny bez GMO z ekologických a certifikovaných plodin z celého
světa. Bez pesticidů a herbicidů. Tepelně se látky neošetřují a ani se nepoužívají žádné konzervanty.
Výrobky jsou uchované ve 100 % přirozených skleněných obalech. Paskalizace je jediný způsob, jak
zachovat sterilitu bez změny parametru výrobku. Tato metoda spočívá ve stabilizaci pod vlivem
vysokého tlaku a probíhá při nízké teplotě, díky tomu jsou zachovány přirozené vlastnosti produktu.